hair care kit

Grid List

Showing the single result

Intensive Hair Growth & Hairfall Treatment Kit (combo of 6 items)

Intensive Hair Growth & Hairfall Treatment Kit (combo of 6 items)
1,545.00 1,199.00

1,545.00 1,199.00Add to cart

Intensive Hair Growth & Hairfall Treatment Kit (combo of 6 items)

Intensive Hair Growth & Hairfall Treatment Kit (combo of 6 items)
1,545.00 1,199.00

Combo of  6 items  :  4 x 100ml Devathali Shampoos, 1 x 200 ml Neelibringadi Intensive Hair Treatment Oil, 1 x 50 g Kesh Samraksha Hair Wash Powder